Support teknik professional

Përvoja jonë në shërbimin tuaj per të ofruar mbështetje profesionale për klientin në zgjedhjen e materialit më të përshtatshëm për aplikimin e kërkuar.

Mall ne gjendje


Me nje hapsire prej 2500 m2 dhe 1200 ton materialesh te disponueshme në magazinë, lejojnë klientët të marrin menjëherë nga një furnizues i vetëm dhe i besueshëm të gjitha materialet e nevojshme.

Produkte të Çertifikuara


Produkte të Çertifikuara dhe të Garantuara sipas standarteve europiane, me certifikate perkatese te leshuar nga fabrika e prodhimit.

Prerje sipas misures


Sherbimi I prerjes se tubave dhe shufrave te materialeve te ndryshme me makinerit prerese deri ne diam 500.

Partnerët tanë