11SMnPb30


Çelik me një prani masive të plumbit dhe squfurit të cilet ndihmojnë në përpunimin mekanik (bluarjen, kthimin, etj.) Pa ndikuar në karakteristikat mekanike.

Lloji i furizimit: Natyral

Formati: shufra të rrumbullakëta, shufra të shesha